החזון VIRTUE
למקסם את התשואה של כספי המשקיעים


הקשוב לרחשי השוק ומגמותיו, הבוחן בקפידה ואחריות את כיווני השווקים בהם אנו מתמחים, מתוך ניתוח עמוק ויסודי. הניסיון העסקי המקצועי רב השנים שרכשנו במהלך הקריירה שלנו, לימוד אותנו להיות קשובים כל העת לעובדות ולמספרים ולא למשאלות לב. בחירה במודל של קרן משמעותה-בעלות ישירה של המשקיעים בנכסים באמצעות הקרן. אחריות גדולה היא לנהל כספם של משקיעים, וזו מכתיבה לנו את התנהלותנו ומהווה סמן לדרך הנכונה לבחור בה. לערוך בדיקות חוזרות ונשנות ולהגיב בהתאמה ובזמן הנכון על פי-הן. תפקידנו הוא אחד: למקסם את רווחי המשקיעים בהתנהלות נבונה ואחראית ולהתנהל ביושרה ובשקיפות.