VIRTUE  יזמי הקרן

קרן ההשקעות virtue לנדל”ן מניב ואנרגיה סולארית הוקמה על ידי רו”ח אבי הירש ואיש העסקים שלמה מרגלית, אשר ישמשו גם כמנהליה.

רו”ח אבי הירש ליווה בתוקף תפקידו במשך 26 שנים את אחת מחברות הנדל”ן הגדולות ביותר בישראל: נצב”א חברה להתנחלות בע”מ, וכן ליווה את הקמתו של פרויקט סולארי מהגדולים בישראל, המשותף לחברות שיכון ובינוי ומכרות תמנע, פרויקט בהיקף של 6 מגה אשר חובר לאחרונה לרשת החשמל.

 מר שלמה מרגלית איש עסקים ויזמות מזה שנים רבות ובעל ניסיון רב בענף הקימעונאות ובעסקי הנדל”ן.